martes, 27 de mayo de 2008

Més animalets • Pitja sobre la foto per veure els detalls tècnics, y novament sogre la foto per tamany complet.
 • Aprieta sobre las fotos para ver los detalles técnicos, y nuevamete sobre la foto para tamaño completo.
 • Tighten on the images to see the technical details, and again on photo for full size.

miércoles, 14 de mayo de 2008

Animalets


 • Pitja sobre la foto per veure els detalls tècnics, y novament sogre la foto per tamany complet.
 • Aprieta sobre las fotos para ver los detalles técnicos, y nuevamete sobre la foto para tamaño completo.
 • Tighten on the images to see the technical details, and again on photo for full size.

lunes, 12 de mayo de 2008

Detalls

 • Més gotes, però abans de caure
 • Mas gotas, pero antes de caer
 • More drops, but before falling
 • Pinça d'estendre
 • Pinza de tender
 • Clamp tender • Flor
 • flower


 • Pitja sobre la foto per veure els detalls tècnics, y novament sogre la foto per tamany complet.
 • Aprieta sobre las fotos para ver los detalles técnicos, y nuevamete sobre la foto para tamaño completo.
 • Tighten on the images to see the technical details, and again on photo for full size.

domingo, 11 de mayo de 2008

Mecanica dels fluids

 • Aquí vos mostro un parell de fotografies sobre la mecànica dels fluids, la primera, les ondulacions causades per l'impacte de una gota d'aigua, i la segona, el resultat posterior, unes bimbolles d'aigua.

 • Aquí les muestro un par de fotografias sobre la mecánica de los fluidos, la primera, las ondulaciones causadas por el impacto de una gota de agua, y la segunda, el resultado posterior, unas burbujas de agua.

 • Here I show them a couple of photographs on fluid mechanics, the first, the ripples caused by the impact of a drop, and the second the result later, a few bubbles of water


Altres - Otras - Others
 • Pitja sobre la foto per veure els detalls tècnics, y novament sogre la foto per tamany complet.
 • Aprieta sobre las fotos para ver los detalles técnicos, y nuevamete sobre la foto para tamaño completo.
 • Tighten on the images to see the technical details, and again on photo for full size.
 
-------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------